Architektonická dvoufázová soutěž
Spolkový dům v Horažďovicích

Rekonstrukce objektu kina a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou. Revitalizace přilehlého veřejného prostoru

Soutěžní podklady

Vyhlašovatel poskytuje uchazečům tyto podklady v digitální podobě:
P.01_vymezení řešeného území
P.02_katastrální mapa
P.03a_geodetické zaměření místa
P.03b_zaměření budovy kina
P.04_mapa majetkových vztahů
P.05_ortofotomapa
P.06_územní plán
P.07_fotodokumentace místa
P.08_historie místa
P.09_dokumentace souvisejících projektů
P.10_další plánovací dokumenty, ankety apod.
P.11_Podklad pro zpracovatele architektonické studie a budoucího projektu
P.12_Nadhledová perspektiva 1. fáze
P.13_Panely
P.14_Informace k elektronickému podání nabídky
P.15_Vzor čestného prohlášení dokládající splnění zkušeností

Účastníci soutěže se zavazují, že podklady využijí pouze pro rozhodování o účasti v soutěži a k vypracování soutěžního návrhu.

stažení soutěžních podkladů

stažení dodatečných soutěžních podkladů

stažení dodatečných soutěžních podkladů č.2

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: