Architektonická dvoufázová soutěž
Spolkový dům v Horažďovicích

Rekonstrukce objektu kina a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou. Revitalizace přilehlého veřejného prostoru

Termíny

Termíny

Prohlídka soutěžního místa bude dne 9.1. 2019 ve 13.00, sraz účastníků před objektem kina.

Poslední možný termín odevzdání soutěžního návrhu v 1. fázi je 11.2. 2019 ve 14:00 hodin.

Vyhlašovatel oznamuje termín pro odevzdání soutěžního návrhu (grafická část se odevzdává v listinné podobě) pro 2. fázi. Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů je datum 15.5. 2019 ve 14:00 hodin.

Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů v 1. fázi se předběžně stanovuje na dny 12-13. 2. 2019.

Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů ve 2. fázi se stanovuje na den 16. 5. a 17.5. 2019.

Více informací najdete v soutěžních podmínkách.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: