Architektonická dvoufázová soutěž
Spolkový dům v Horažďovicích

Rekonstrukce objektu kina a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou. Revitalizace přilehlého veřejného prostoru

Soutěžní zadání a podmínky

Soutěžní zadání a podmínky

Předmětem soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu řešení objektu Spolkového domu v Horažďovicích s cílem rekonstrukce kina, oživení jeho provozu a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou. Součástí návrhu řešení bude přilehlé území křižovatky Strakonická – Plzeňská v Horažďovicích, kde dojde k vytvoření funkčního a atraktivního prostoru coby protipólu náměstí vyzývajícího projíždějící k zastavení a návštěvě města. Místo by se díky rozšíření objektu kina a úpravě okolí mělo stát centrem setkávání, kulturní nabídky a odpočinku s možností nákupu při zachování hodnotné dopravní obslužnosti a parkování.

Architektonická soutěž je vyhlášena jako dvoufázová otevřená projektová.

Odevzdání soutěžních návrhů bude probíhat elektronicky v systému EZAK. Pro vložení nabídky musí být účastník řádně registrovaným dodavatelem v systému EZAK.

Termín pro registraci a předregistraci není stanoven. Zadavatel však doporučuje uchazeči, aby provedl registraci nebo předregistraci do systému EZAK v dostatečném předstihu před zamýšleným podáním nabídky z důvodů nutné administrace.

Více informací o elektronickém podání nabídky najdete v soutěžních podmínkách a dále v soutěžních podkladech.

stažení soutěžních podmínek

stažení soutěžního zadání

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: